• Tìm kiếm:
  • Lượt truy cập:
  • Ngôn ngữ:
Dũa cưa Nhật ARSTên sản phẩm: Dũa cưa Nhật ARS
Mã sản phẩm: DŨA ARS
Giá: 390,000 VND

Duïng cuï chuyeân duõa cöa 2 chieàu .

Xuaát xöù : NHẬT BẢNĐịa chỉ: 8/2 Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37040016   -   Fax: (028) 35920351


© 2012 Bản quyền Thuộc Trung tâm Nghệ thuật Bonsai Thanh Tâm