• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

ĐỤC VŨM


Mã số: ĐỤC D
Giá:   50.000 đ


- Sản xuất tại Việt  Nam
- ĐỤC D1:
+ ĐK LƯỠI :1cm
+ KT : 19 cm
+ GIÁ : 40.000 vnđ
- ĐỤC D2
+ ĐK LƯỠI :1.5 cm
+ KT : 19 cm
+ GIÁ :50.000 vnđ
- ĐỤC D3:
+ ĐK LƯỠI :1.6 cm
+ KT : 19 cm
+ GIÁ :50.000 vnđ
- ĐỤC D4:
+ ĐK LƯỠI :2cm
+ KT : 20 cm
+ GIÁ : 60.000 vnđ
- ĐỤC D5
+ ĐK LƯỠI :2.5 cm
+ KT : 18.5 cm
+ GIÁ :60.000 vnđ
- ĐỤC D6:
+ ĐK LƯỠI :3 cm
+ KT : 20 cm
+ GIÁ :70.000 vnđ