• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

ĐỤC RÃNH


Mã số: ĐỤC V
Giá:   60.000 đ


- Sản xuất tại Việt  Nam
- ĐỤC V1:
+ ĐK RÃNH:0.6cm
+ KT : 19.5 cm
+Ngang: 0.7
+ GIÁ : 60.000 vnđ
- ĐỤC V2
+ ĐK RÃNH :0.8 cm
+ KT : 19 cm
+Ngang:0.7cm
+ GIÁ :70.000 vnđ