• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

BÀN XOAY ĐEN BẰNG SẮT


Mã số: VN _ 01
Giá:   900.000 đ

Bàn xoay tròn đen bằng sắt

Xuất xứ: Việt Nam

Đường kính: Có 3 kích cỡ: 
- 20 cm : 320.000VND
- 25 cm : 370.000VND
- 40 cm : 750.000VND