• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

KỀM CẠP CHẺ ĐÀI LOAN (Cỡ trung, 210 mm) TW37


Mã số: TW 37 - 210 mm
Giá:   680.000 đ

KỀM CẠP CHẺ  (Cỡ trung, 205 mm)

- Sản xuất tại ĐÀI LOAN

- Mã số:
TW37- 210mm.

- Làm bằng thép đen chất lượng tốt

- Chiều dài: 210 mm

- Trọng lượng: 250 gr, luôn vỏ.

- Màu : đen

- Sử dụng trong việc uốn cành cứng và làm Jin