• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

CƯA XẾP VIỆT NAM


Mã số: MS 46
Giá:   170.000 đ

Cưa gỗ xếp tiện dụng .
Nhiều kích cỡ :
Loại lớn : 170.000 VNĐ.
Loại trung : 140.000 VNĐ.
Loại nhỏ   : 135.000 VNĐ.