• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

ĐỤC BẮNG


Mã số: ĐUC F
Giá:   50.000 đ


- Sản xuất tại Việt  Nam
- ĐỤC F1:
+ ĐK LƯỠI :1.8cm
+ KT : 18.5 cm
+ GIÁ : 50.000 vnđ
- ĐỤC F2:
+ ĐK LƯỠI :2.3 cm
+ KT : 20 cm
+ GIÁ :60.000 vnđ
- ĐỤC F3:
+ ĐK LƯỠI :3.2 cm
+ KT : 22 cm
+ GIÁ :60.000 vnđ