• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

CHUYÊN TOUR BONSAI TẠI ĐÀI LOAN

12/09/2018, 09:07 am
THỜI GIAN          : 4 NGÀY 4 ĐÊM
NGÀY                   :  25/10/2018 - 29/10/2018
TRƯỞNG ĐOÀN :  BAN CHỦ NHIỆM TTDN BONSAI THANH TÂM
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ : 0913 786 167 (Cô Hoàng Ny)
                                      0903 628 953 (Cô Thảo)                                    
                                      0932 067 711 (văn phòng)
 
** Thời gian đăng ký : Từ ngày 10/09/2018 đến 25/09/2018