• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

THAM QUAN TRIỂN LÃM BONSAI QUỐC TẾ TẠI ĐÀI LOAN

03/09/2019, 10:49 am
NGÀY KHỞI HÀNH : 31/10/2019 - 02/11/2019
THỜI GIAN             : 03 NGÀY 03 ĐÊM
PHƯƠNG TIỆN      : VIETNAM AIRLINE
TRƯỞNG ĐOÀN    : BAN CHỦ NHIỆM
ĐĂNG KÝ :             : 0913 786 167 - Cô Hoàng Ny
                                0903 628 953 - Cô Thảo
                                0903 125 533 - văn phòng
 
** THỜI GIAN ĐĂNG KÝ : TỪ NGÀY 03/09/2019 - 25/09/2019