Các dịch vụ hiện đang cung cấp

- Thiết kế - Thi công - Bảo dưỡng sân vườn - Hoa viên.

- Bán dụng cụ chuyên dùng cho Bonsai.

- Bán các loại phân thuốc cho hoa mai, hoa lan, bonsai ...

- Tour tham quan học hỏi - trao đổi kinh nghiệm hoa lan, mai, bonsai trong và ngoài nước
 
 
DỰ ÁN TIÊU BIỂU