Thanh Tam Bonsai Art Vocational training center (in short, Thanh Tam Bonsai school) specializes in horticulture courses, training how to grow/ raise ornamental creatures, such as Bonsai, Orchid, Apricot, landscape design and so on.
Thường xuyên khai giảng các môn học từ cơ bản đến nâng cao. Các môn đều có thực hành, có vườn Bonsai, Hoa Mai, Hoa Hồng, Hoa Lan nhiều chủng loại để nghiên cứu thực tập tại lớp. Nơi quy tụ những nghệ nhân trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy.

Map - Intrustrcion to Thanh Tam Bonsai Nursery and Vocational Training center

THANH TAM BONSAI Nursery, Gardening tools store, and Ornamental Creature Vocational Training school Address: No. 8/2 (New No. 2889), Highway 1A, Tan Thoi Nhat ward, District 12 Ho Chi Minh city, Vietnam ...

detail

Malaysia Bonsai and Suiseki exhibtion September/ 2014

Trip to Malaysia to enjoy Bonsai exhibition In the middle of September/ 2014, Master Tam and Ms. Honey went to Malaysia to join a Bonsai exhibition as the invitation of Malaysia Bonsai and Suiseki Association.

detail

Graduation day in August 2014

Bonsai Thanh Tam Art Vocational Training center specilized at offering training course on Bonsai, Orchid, Apricot.... and all ornamental creatures for people loving art involving in nature. On 24/08/2014, Bonsai Thanh Tam...

detail