• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

KÉO CẮT HÀNG RÀO MC61


Mã số:
Giá:   220.000 đ

KÉO CẮT HÀNG RÀO

Có tay cầm dài, dùng để cắt cây ở hàng rào.