• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

CƯA XẾP VIỆT NAM


Mã số: MS 46
Giá:   185.000 đ

Cưa gỗ xếp tiện dụng .
Nhiều kích cỡ :
Loại lớn : 185.000 VNĐ.
Loại trung : 165.000 VNĐ.
Loại nhỏ   : 145.000 VNĐ.