Trung tâm dạy nghề tư thục Nghệ thuật Bonsai Thanh Tâm chuyên đào tạo dạy nghề Sinh vật cảnh như Bonsai, Hoa Lan, Hoa Mai, Sân Vườn,...
Trung tâm đã chiêu sinh từ năm 1998, với mục tiêu phổ biến bộ môn nghệ thuật Bonsai tại Việt Nam.
Thường xuyên khai giảng các môn học từ cơ bản đến nâng cao. Các môn đều có thực hành, có vườn Bonsai, Hoa Mai, Hoa Hồng, Hoa Lan nhiều chủng loại để nghiên cứu thực tập tại lớp. Nơi quy tụ những nghệ nhân trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy.

TỔNG KHAI GIẢNG KHÓA 74 - CHUYÊN ĐỀ "TRẢI NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG KHI CHỤP BONSAI"

TỔNG KHAI GIẢNG KHÓA 74 - CHUYÊN ĐỀ "TRẢI NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG KHI CHỤP BONSAI"

chi tiết

CHUYÊN ĐỀ - HỌP MẶT ĐẦU NĂM

CHUYÊN ĐỀ - HỌP MẶT ĐẦU NĂM

chi tiết

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP HOA MAI - KHÓA 73

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP HOA MAI - KHÓA 73

chi tiết